• Long Bình

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1.16 Tầng 1, Tòa nhà chung cư S6.03, KDC Và Công Viên Phước Thiện, 88 Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1.10 Tầng 1, Tòa nhà Chung cư S7.02, KDC Và Công Viên Phước Thiện, 88 Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Long Phước

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 266 Long Phước, Phường Long Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Hiệp Phú

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 275 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 73 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 69 Đường Lê Văn Việt, Khu Phố 3, Phường Hiệp Phú , TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Phú Hữu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 882 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Cát Lái

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 343 345 Lê Văn Thịnh, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Phước Bình

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1D 1E đường số 6, Phường Phước Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Bình Chiểu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1026 1026A Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 1127 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 889 tỉnh lộ 43, KP2, phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Tam Bình

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 112 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Linh Đông

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 120B Linh Đông, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 361 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 465C Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 622 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 369 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Tam Phú

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 28 Phú Châu, Phường Tam Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Phước Long B

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 99 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 623G Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Ngay Bách hóa XANH cách chung cư Nam Long 100m)|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 40A Đường 147, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Ngay Bách hóa XANH Chợ Hoa Cau)|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Tân Phú

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 104B Đường Số 154, Phường Tân Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 197 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Phước Long A

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 50 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 70 Tây Hoà, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Thảo Điền

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Tăng Nhơn Phú B

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 224 Đình Phong Phú, KPhường 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 69B Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 71A Đình Phong Phú, Khu phố 1, P. Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • An Phú

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 164 Đường 51, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Tăng Nhơn Phú A

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 63 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: A104 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • P.Tân Phú

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 179 Đường số 154, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Long Trường

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1286 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 1318A Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Long Thạnh Mỹ

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 206 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 451 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Bình Trưng Tây

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 59 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 580 582 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 320 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 46 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 2, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • An Khánh

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 51 Trần Não, Phường An Khánh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Bình Trưng Đông

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1009 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 501 503 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Bình Thọ

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 136 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Hiệp Bình Chánh

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 26 Đường số 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 34 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 66 Hiệp Bình, khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Linh Tây

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 106 108 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 01 Trần Văn Nữa, khu phố 3, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Linh Trung

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 119 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 125 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1244 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Linh Xuân

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 102 Đường Số 5, Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 122 Đường số 11, KPhường 5, Phường Linh Xuân, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh|1800.6928
  Số điện thoại:

GPKD số 0105440255 do sở KH & ĐT TP Hà Nội
cấp ngày 05/08/2011
Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế
thuốc chữa bệnh - Hiệu quả của sản phẩm tuỳ thuộc
vào cơ địa của mỗi người

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1
- Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.