• Dương Minh Châu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 492 Nguyễn Chí Thanh, TT. Dương Minh Châu, H. Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 241 DT781, X. Bàu Năng, H. Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 496 ĐT784, X. Truông Mít, H. Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Tân Châu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 471 Lê Duẩn, TT. Tân Châu, H. Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 02 Đường ĐT795, X. Suối Dây, H. Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Bến Cầu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Quốc Lộ 22, X. An Thạnh, H. Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà thuốc An Khang Bến CầuKhu phố 1, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Gò Dầu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 247 Đường 782, Ấp Phước Đức A, X. Phước Đông, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 101 Quốc Lộ 22, TT. Gò Dầu, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Ô1 Hùng Vương, TT. Gò Dầu, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Ô1 Quốc Lộ 22, TT. Gò Dầu, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 206 ĐT784, X. Bàu Đồn, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Ô2/56 Quốc Lộ 22, X. Thanh Phước, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Ấp Bến Đình, X. Thạnh Đức, H. Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Phước ĐôngẤp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Trảng Bàng

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 122 124 Nguyễn Văn Rốp, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 287 Nguyễn Văn Rốp, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Khu Phố Suối Sâu, P. An Tịnh, TX.Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 28 Nguyễn Du, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 47 Quốc Lộ 22B, P. Gia Bình, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Ô2 Ấp Bình Hòa, X. Phước Bình, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà thuốc An Khang Suối SâuKhu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Tân Biên

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 310 Quốc Lộ 22B, X. Tân Lập, H. Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 47 Phạm Hùng, KP. 2, TT. Tân Biên, H. Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Quốc Lộ 22B, X. Tân phong, H. Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Quốc Lộ 22B, X. Mỏ Công, H. Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Tân BiênKhu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Tp.Tây Ninh

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 418 Đường 30/4, P. 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 1189 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 436 Bời Lời, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 229 Cách Mạng Tháng Tám, P. 2, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 629 631 Cách Mạng Tháng 8, P. 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 574 Điện Biên Phủ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh , Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 111 Trương Quyền, P. 2, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Khu phố 4Khu phố 4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Thửa 165 Phường 279 Võ Văn Truyện, Khu phố 2, P. 2, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (Ngay Bách hóa XANH cửa Chợ Tây Ninh)|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Hiệp BìnhKhu pố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Ninh An (Ninh Sơn)Đường Bời Lời, Khu phố Ninh An, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (Ngay Bách hóa XANH Cổng Chợ Ninh Sơn)|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Thửa 15 Phường 4Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, P. 4, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (Ngay Bách hóa XANH Ngã 3 Cây Gõ)|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Hòa Thành

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 4 6 8 Phạm Hùng, TT. Hòa Thành, H. Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 81 Xuân Hồng (39 Tôn Đức Thắng), P.Long Hoa, TX. Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 89 Nguyễn Văn Linh, P. Long Thành Bắc, TX. Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 74 Ngô Quyền, X. Long Thành Nam, TX. Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 208 Lạc Long Quân, P. Hiệp Tân, TX. Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 49 Tổ 12, Ấp Trường Lưu, X. Trường Đông, TX. Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà thuốc An Khang Lạc Long QuânẤp Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Long Thành BắcKhu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh,|1900.1572
  Số điện thoại:
 • Châu Thành

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 13/14 Hoàng Lê Kha, KP. 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Nhà Thuốc An Khang Châu ThànhKhu phố 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh|1900.1572
  Số điện thoại:

GPKD số 0105440255 do sở KH & ĐT TP Hà Nội
cấp ngày 05/08/2011
Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế
thuốc chữa bệnh - Hiệu quả của sản phẩm tuỳ thuộc
vào cơ địa của mỗi người

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1
- Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.