• Ngũ Hành Sơn

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Văn Thoại, phường Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 338 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Hoà Vang

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Đường DT605, X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Quảng Xương, Thôn Phú Hòa 1, X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Hải Châu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 435 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 98 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 281 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 120 122 Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 145 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 359 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 118 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Liên Chiểu

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 191 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 10 Ngô Văn Sở, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 254 Âu Cơ, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 113 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 385 Kinh Dương Vương, P. Hoà Mình, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 390 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Sơn Trà

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: Lô A8 Võ Văn Kiệt, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Thoại, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 16 Nguyễn Phan Vinh, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 26 Hoàng Việt, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 153 Khúc Hạo, P. Nại Niên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 134A Lê Tấn Trung, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Thanh Khê

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 129 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 302 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 432 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Lô 9 B15, Đường Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 22 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 293 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 64 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 264 266 Ông Ích Khiêm, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 166 168 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 695 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 437 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 392 Hà Huy Tập, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
 • Cẩm Lệ

  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: 39 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Khang
  Địa chỉ: Số 205 Ông Ích Đường, tổ 3, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1900.1572
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 30C Cao Sơn Pháo, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 120 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:
  Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu
  Địa chỉ: 18 Nguyễn Nhàn, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng|1800.6928
  Số điện thoại:

GPKD số 0105440255 do sở KH & ĐT TP Hà Nội
cấp ngày 05/08/2011
Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế
thuốc chữa bệnh - Hiệu quả của sản phẩm tuỳ thuộc
vào cơ địa của mỗi người

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1
- Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.